Landsväg vid Karlevi.  Road at Karlevi, Öland 1974.

Uttjänt fiskebåt, Skärlöv hamn. Retired fishing-boat. Skärlöv, Öland 1970.

Pilar. Willows. Mellby, Öland 1987.

Vattensamling vid gården. Farm pool. Mellby, Öland 1987.

Copyright © 2003 Göran Waldeck