En av mina allra första målningar. Sommardag, Segerstad, Öland Juli 1960.

One of my very first oil paintings showing a summer view. From Segerstad, Öland in July 1960.

Tidig målning. Solnedgång över Mellby. Juli 1960.

Early painting at sunset showing the village of Mellby, Öland. July 1960.

Gammal typisk väderkvarn. Mellby Öland 1969.

Old  typical windmill. Mellby, Öland, July 1969.

Några av bondgårdens transportfordon. Mellby, Öland, 1966.

Some vehicles of the farm, Mellby, Öland , 1966.

Bygata, Söda Kvinneby, Öland1975.

Village road, Södra Kvinneby, Öland 1975.

Mellby från havssidan, Öland juli 1966.

Mellby, Öland from seaside in July 1966.

Vattentunna, Mellby Torp, juli 1970.

Water barrel, Mellby Torp, July 1970.

Lador och grind vid Träby, Öland juli 1969.

Row of barns and field gate at Träby, Öland. July 1969.

Sen målning. Järnvägsbron vid Hjortöström , Småland, augusti 1999.

Late painting. Railway iron Bridge at Hjortöström, Småland. August 1999.

Want to see more? Click here!

Copyright © 2003 Göran Waldeck