Rays system från 1693

(efter Nils von Hofsten)Kommentar: Man ser hur Aristoteles grundprinciper fortfarande gäller.

Vidare kan konstateras att människan ännu inte gjort sitt inträde i systemet.

Copyright © 2007 Göran Waldeck   All rights reserved