Engelsk version

PARNASSIUS FRÅN HELA VÄRLDEN        NORDAMERIKA             SKANDINAVIEN            BERÖMDA ENTOMOLOGER          KONTAKT           EMAIL

.

 

ERKÄNNANDE OCH TACK 

till entomologer och vänner från hela världen för bidrag till websidan, värdefulla råd, rättelser, uppmuntrande ord etc.

 

Mitt varma tack till  Dr Dieter BeitenAlexei Belik, Gerd Bentz, Yuri Berezhnoi,  Larry D Beutler, Anton Biryukov, Fabrizio Bortolussi,  Roger Bovaere, Frédéric Carbonell, Moltýkár Castelpul, Sergei Churkin, Simon Coombes, Oskar Dorfmann (†), Alfonso Corraleño, Franco Crespi, Hans Degler (†), Jean Pierre Dhondt, Jostein B. Engdahl, Vernon Evans Otto Feldner, Teocados G Felí,  Robert Goodden, Marc Grinnell, Jan Hadac, Jean Hanus, Sune Hauch, Dr Peter Henkele, Earl Hooke (†)Akira Hoshino, Martin Jagelka, Stanislav Korb, Oleg Kosterin, Maxim Markhasiov,  Dr Gerhard Merk, Masamitsu Mori, Kuniomi Matsumoto, Lennart Medquist, Kunio Mise, Uberto Nardelli,  Robert Nash, Tomio Nemoto,  Jacques Nieszporek, Dr Oktay Onaran, Dr Paul A Opler, Dr Ilya Osipov, Jorge Paclawsky (†), Vladimir Paulus, Tero Piirainen, Manuel del Pino, Juhani Pitkänen, Dr Ather Rafi, Auro Rambelli, John Reichel (†)Oz RittnerDr Giovanni Sala, Jouko Salmela,  Markku Savela,  Dick Schoenberger, Dr Adolf Schulte (†), Dr Karl Segl,  Göran SjöbergJan V. SlamaDmitriy SobaninBenoit Soyez, Ralph Sturm, Prof. Andrew V. Timshenko, Sergei Toropov, Stephan R Treadway, Denis Tumanov, Jaroslav A. Vanek (†), Robert R Westphal, Pierre Willien, Cheng Xing,  Roman Yakovlev, Dr Nathalie Yonow och Milan Zubrik för deras bdrag till min webbsida.

Om det finns någon ytterligare som kan bidra till att göra min hemsida än mer komplett eller det finns några andra kommentarer att göra, så går det bra att  E-maila. Sidorna kanske tar en stund att ladda ner,  men jag vill ändå hoppas och tro att de är sevärda. Varmt välkommen till ett besök på mina sidor! 

(För att förhindra kommersiellt nätfiske är @ - tecknet i Emailadresserna utbytt mot %20at%20)

INLEDNING TILL PARNASSIUS

"Bergens snöfjärilar"

      

    Linné kallade fjärilar tillhörande familjen Papilio för Riddarfjärilar. Riddarfjärilarna delade han i två grupper: Trojanska Riddare och Grekiska Riddare. Denna senare uppdelning visade sig vara inte helt korrekt, men fortfarande använder man samlingsnamnet Papilio och Riddarfjärilar som en benämning för denna grupp av Rhopalocera, dvs dagfjärilar. 
____________________________________________________________
     Parnassius är en underavdelning till Papilio-familjen. 

    I Systema Naturae 1758 finns två arter inom familjen Parnassius beskrivna och namngivna, nämligen   Parnassius apollo och Parnassius mnemosyne. Apollo hade Linné påträffat redan under sin gotländska resa år 1741 och den andra, mnemosyne beskrivs senare från Finland, som sålunda härbärgerar nominatformen av denna, dvs den första form av arten som beskrivs.

     Linné placerade inte apollo och mnemosyne bland de grekiska eller trojanska riddarna, vilket visade sig vara fel. Senare rättades detta till och Parnassiusarterna fick sin rättmätiga plats bland riddarna.

____________________________________________________________

  
     IUCN Red Data Book (1985) tar upp 573 arter av Papilio/riddarfjärilar.

     Vid denna tidpunkt, 1985, var i boken 53 arter av familjen Parnassius upptagna, men det finns fortfarande diskussioner angående somligas artstatus och vidare har sedan dess även nya arter upptäckts bergiga områden i Centralasien. Sålunda är den senaste upptäckta arten beskriven från Kirghizien så sent som år 2005. 

____________________________________________________________

 
    Mina sidor uppehåller sig väsentligen vid två teman: 

1 )Apollofjärilens utbredning i Skandinavien och

2) samtliga Parnassius-arters utbredning i hela världen.  Parnassius i Nordamerika behandlas något knapphändigt men samtliga tre arter resp. underarter finns nämnda.   

_______________________________________________________

      Ett antal biografier presenteras. En centralgestalt är Linné själv,  följd av lärjungarnas gripande levnadsöden. Svenska entomologer och vetenskapare jämte några kända entomologer från utlandet behandlas. Även ett kort sammandrag från utvecklingen inom naturvetenskapen från Aristoteles till 1900-talets början finns inbakad i linnébiografin. Ett framtida projekt är att översätta ett allt större textmaterial till Engelska. Tyvärr finns somliga sidor än så länge bara tillgängliga på svenska. 

MINA LÄNKAR


Parnassius i hela världen   
Parnassius i Skandinavien 
Parnassius apollo foton 
Parnassius i  Nordamerika
Entomologer och naturforskare

 Böcker av Sten Nord

Virserumkarta
Christers Bilmekk
Old Virserum photographs
Internetvärldskarta

Papilionider i Pakistan

 Waldeck oljemålningar
 

Garagestädning 

 Isla Margarita i februari 2006 

Fotogalleri 2004 

Fotogalleri 2005

 Fotogalleri 2006 

Fotogalleri 2007 

Fotogalleri 2008 

Fotogalleri 2009 


 

ANDRA LÄNKAR

Viktiga fakta om Parnassius i verket Wikipedia  

Entomological Associations
Entomologiska föreningen i Uppland
Östgötaentomologerna
Birdwings of the World
The Lepidopterists Society
Colour Atlas of the Siberian Lepidoptera
Laurent's Butterfly & Moth collection
Dmitriy  Sobanin's Homepage, Insect Supplies
Delias of the World
Ilya Osipov´s Russian Butterflies
Sydostentomologerna
IFTA - Papua New Guinea
Finnish informative site on Parnassius
Excellent butterfly database
Bulgarian site about Carolus Linnaeus
Local butterflies of the world - informative links
Captain´s European Butterfly Guide
Worldwide Butterflies
Museo Entomologico del Mundo
Hasan Agusyanto's Indonesian Invertebrates
The Butterflies of Indo-China
Butterflies - on the wings of freedom
Japanese Butterfly Gallery
Insects and Lepidoptera
Entomological links

  Les Lépidoptéristes de France


SPRÅKLÄNKAR

Världens språk

Selingua

Don Gerardo

TheButterflySite.com Award

Pris utdelat av 
The Butterfly Site

Denna Butterfly Ring sida tillhör Göran Waldeck
Intresserad av att gå med i  Butterfly Ring?
Skip Prev PrevNextSkip Next Random Next 5 List Sites

Site
Meter 

 

Uppdaterad senast 12 augusti, 2009

Copyright © 2009 Göran Waldeck   All rights reserved