Det gamla Virserum

Fabriken vid nuvarande Dackestop under 1900-talets första decennier

Den gamla kyrkan med klockstapeln

                                   Historik:

                                   Den avbildade kyrkan , Wirserums kyrka byggdes på

                                   1300-talet, byggdes till på 1690-talet , revs ned och ersattes med

                                   den nuvarande år 1880.

Copyright © 2001 Göran Waldeck   All rights reserved