ISLA MARGARITA

Vy över landskapet

Landskapet

Bergen når inte 1000 m

Blomsterprakt

Rik vegetation på höjderna

Biotop för Papilio homothoas, flera arter av kolibrier observerades

Papilio homothoas

Heliconider var inte ovanliga

…och inte heller Nemeobider

andra småkryp…

och större…

Bevakad väg

Stranden

…och vågorna, inte helt ofarliga