Från naturvetenskapens och entomologins historia

Några kända profiler i kortfattad sammanställning

PRESENTERADE I NÅGORLUNDA TIDSORDNING

Kanske var det upplysningstidens idéer som satte igång ett närmare studium av jordens växt- och djurliv. "Åter till naturen" löd parollen och det var många som tydligen tog detta bokstavligen genom att ge sig hän åt en mera ingående forskning och kartläggning av vår överväldigande växt- och djurvärld. Motiven kunde vara såväl ädla som krassa. Hursomhelst, en rad nya element har från 1700-talet tillförts studiet av naturen genom vår tids utvecklade - och invecklade - teknik, enastående kommunikationer och inte minst ekonomiska möjligheter att utforska denna stora värld i alla dess olika aspekter. Så har det inte alltid varit, från början hade man primitiva metoder, bristfälliga kommunikationer och, som det visar sig, dåliga skyddsnät för den lilla, spröda människan. Men den entusiasm, som drev dessa personligheter,  kan ingen ta miste på, den var helt överväldigande. Linné är den store pionjären härvidlag, som bildligt talat, satte hjulet i rullning - och - det rullar än. Detta lilla anspråkslösa arbete måste sägas vara under ständig konstruktion och fragmentariskt framställd. Att greppa över ett så stort område är en i sanning övermaga uppgift. Här finns många stora hål, förmodligen större än själva innehållet, men kan någon erbjuda ytterligare felande pusselbitar, mottages dessa med största tacksamhet.  För övrigt hänger ju entomologin samman med botaniken - en entomolog måste då följaktligen i viss utsträckning vara botaniker. Hursomhelst ... håll till godo och tag del av en liten del av vetenskapens historia - främst sedd genom en ringa entomologs ögon!

                                                                                            Göran Waldeck

Introduktion

1. Carl (Carolus) von Linné 

2. Linnés lärjungar 

3. Några svenska entomologer och andra naturforskare från 1600-,  1700-, 1800- och tidigt 1900-tal

4. Några utländska entomologer från 1500- 1600- 1700- 1800 och 1900-talen


Källor:

Alfred Brehm: Djurens liv, Världelitteraturens Förlag, Malmö 1931

Berömda män, Stora gestalter genom tiderna, Reader´s Digest 1967

Björn Dal: Fjärilstölden (tidningsartikel)

Encarta Encyclopedia Standard 2003

Gaedike, R. & Groll, E. eds. 2001 Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im   ZALF e.V.

Motýlkár Castelpul, författare

Nationalencykolpedin 1998, Bokförlaget Bra böcker, 263 80 Höganäs

Göran Sjöberg, entomolog, konsultant

Tuzov, Bogdanov, Devyatkin, Kaabak, Krolev, Murzin, Samodurov, Tarasov: Guide to the  Butterflies of Russia and Adjacent Territories, Moscow 1997

Webster´s Interactive Encyclopedia 1996e.V.


Copyright © 2008 Göran Waldeck   All rights reserved

Last updated Mars 29, 2008